Åre kommuns dataimport resultat i Openstreetmap

Det tog mig nästan två månader att slutföra NMD2018-dataimporten för Åre kommun. Importen bestod av hundratals rutor 0,1×0,1 grader var [1].

Så här såg OSM-datat för kommunen före importprocessen:

Åre kommun före importen

Inte mycket markanvändning fanns före.

Nu ser området så här ut efter [2]:

Åre kommun efter importen

Vad gick bra

  1. Importen som helhelt var framgångsrik trots motståndet på importmejllistan.
  2. Nytt data som lagts till i databasen är sunt. Jag har nyligen lagat få kvarstående miss som jag begick under importen, framförallt självkorsande multipolygoner.
  3. Nya datat ser ut bra i alla OSM-baserade kartor som jag använder. Jag kollat i osm.org, Garminkartor av openmtbmap.org och maps.me kartor för Android.

Vad blev inte bra

  1. Det tog dock mer tid än man skulle vilja spendera på den. Jag höll på att förbättra processen under importen, men alla upptäckte problem inte gick att åtgärda utan att starta om. Jag bestämde mig samla de största olägenheterna och jobba med dem efter jag hade avslutat med just den här kommunen. Att fokusera på att minska volym manuellt arbete så att nästa kommun skulle ta mindre tid att införliva med OSM-databasen.
  2. Rutorna råkade överlappa med de intilliggande kommunernas ytor där de korsade kommunens gräns. Först ville jag skära av sådana rutor så att datat skulle ligga helt i Åre kommuns gräns, men sedan lät jag dem bli. Som en positiv effekt är att man inte behöver importera samma rutor om igen när man ska bearbeta närliggande kommuner.
  3. För många små polygoner. Trots alla skript som raderade ensamstående pixlar, tog bort små sträckor, förenklade polygoner osv, var det ändå för många små detaljer. Något som man inte vill ha på en karta. Men att enkelt radera polygoner betyder att man får hål i kartan som vore ännu värre än att ha småkrafs på den. Min nya idé är att att skapa ett algoritm som låter större polygoner “sluka” intilliggande mindre polygoner. Det skulle lösa problemet med både mindre brus och hål.
  4. Etiketter för gräs-liknande behövde man ha ständig koll på. I fjällen borde det markeras som hed, annars blev det äng utan människas orter där borde man sätta den som gräsmark.

  5. Intilliggande rutor fick alltid antingen ett överlappande eller ett litet glapp på grund av en aritmetiska avrundning när gdal_polygonize konverterade raster till vektor. Detta planerar jag åtgärda genom att skapa ett skript som knäppar noder som ligger nära rutornas gränser till varandra. Det skulle förbättra den logik som redan är förverkligad i align-border-nodes.py. Men nu ska skriptet bearbeta både en ruta och dess fyra grannar samtidigt i sammanhanget.

Länkar

  1. Kalkylbladet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JbMz5b28O6FgkvyHlQ5rQMJT4pJFQyAZTzaJl-VUG50/edit#gid=1465346352
  2. Den sista ändringsuppsättningen: https://www.openstreetmap.org/changeset/71741577

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 15.07.2019. Tags: osm, import, conflation,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov