Posts Tagged With 'böcker'

Svenska läroböcker

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 27.08.2017. Tags: böcker, books,

Below are listed several books to teach oneself Swedish language.

Här finns några böcker som man kan förbättra sig sin svenska med.

Ссылки на несколько учебников шведского языка.


Annika Helander, Mai Parada. Svenska för sjukvårdspersonal. 2005

URL: http://libgen.is/book/index.php?md5=CF208BCE62B556C48E588AD577CA7113


Gunnar Hellström. Så säger man …

Continue reading »Copyright © 2024 Grigory Rechistov