Posts Tagged With 'grammatik'

Svenska förkortningar

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 18.02.2019. Tags: grammatik,

De förkortningarna i listor nedan träffar jag ofta i olika textar på svenska. Trots det förklaras sällan deras betydelse, så får man ofta gissa själv. Det hjälper inte heller att man brukar skriva de utan några punkttecken, fast ibland används punkter.

För att främja läsarens textförståelse uppmanas man undvika förkortningsanvändning …

Continue reading »Copyright © 2024 Grigory Rechistov