Posts Tagged With 'vindskydd'

Vindskyddsimport del 2: resultat

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 16.01.2020. Tags: vindskydd, osm, import,

Här är några detaljer och problem som upptäcktes efter min uppladdning på nya vindskyddspunkter till OSM-kartan.

  1. Det visade sig vara möjligt att jämföra vindskyddens positioner mot Lantmäteriets terrängkartan där ett stort antal vindskydd är markerade med röda trekanter. JOSM har nämligen den kartan som underlagslager.
  2. Jag har bytt “comment …

Continue reading »


OSM-dataimport på vindskydd i Sverige

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 12.01.2020. Tags: vindskydd, osm, import,

Datakällor

Översikt på vindskydd.

Jag stötte på en karta med flera markerade vindskydd, ofta med utförliga kommentarer. Jag beslutade att importera de saknade noderna in i Openstreetmap.

Karta: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1doLXXvokOtiMzthVz0SLFjEPmD4. Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/vindskyddinorden/

Databearbetning

Först behöver man “utvinna” informationen och …

Continue reading »Copyright © 2024 Grigory Rechistov