Bogesundslandet. Intryck på stigen

Översikt

Broschyren med PDF-kartan.

Överblick

Bogesundslandet är tillgängligt för terrängcyklister sedan 2017. Man får dock cykla endast på anvisade stigar. De stigarna är dock av högsta kvalité, varierande svårighetsgrader och är roliga. Man kan även hitta några få hoppar (om man är modig att köra på dem). Den bästa är att naturreservatet är mindre befolkat, och bilbruset är betydligt mindre.

Området och dess stigar är nu välkarterat på Openstreetmap med taggade cykelstigar samt på Trailforks med svårighetsgrader angivna.

På platsen hittar man dem längst sådana skyltar:

Skylt

Stigen tekniska svårighet varieras från lätta grusvägar till mycket svårt. Området är inte särskilt kuperat, men det förekommer flera stenhällar.

Typiska hinder på stigarna är spänger, baby-heads, diken, droppar (ibland väldigt branta), lera i mängder.

Personliga intryck

Det området lockar mig med sin oåtkomlighet. Att nå dit kräver att ta färja från antingen Ekudden eller Tranholmen, eller att ta en lång omväg förbi Hägernäs.

Stigarna där ser relativt lågt bruk, det är inte ofta att träffa någon på dem.

En stig kommer dock genom en campingplats med badplats där man kan träffa mycket folk i sommar. Stigarna korsar grusvägar och andra områden med bilar, hästar kan förekomma.

Ön ser ut som en perfekt plats för andra slags utflykt till naturen eftersom det finns fler eldningsplatser runtom några få öar som finns där.

Slutsats

Jag rekommenderar Bogesundslandet för cykling när man behöver känna isolerad ensamhet.


Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 15.01.2020. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov