Fiskartorpet. Intryck på stigen

Uppdatering 2021-08-15

Tyvärr finns Candyland inte längre. Man har grävt stigen ner.

Uppdatering 2019-07-29 2019 förbättrade man Fiskartorpets stigssystem ännu mer. Nu finns det Flowbana strax efter entrén, och vid backen finns en hoppbana Candyland. Den gamla XC-led är delvis omdragen också.

Fiskartorpet

Överblick

Ingång: N59°21‘32.1840”, E18°04‘39.5760”

Före detta skidort rymmer nu denna stig.

Stigen består egentligen av två sammankopplade delar: parkeringsrundan och skogsstråket. Anslutningen mellan dem finns just några få meter från stigens start/mål.

Stigens totala längd är ca 5 km, och rundan kring parkeringen är bara 500 meter.

Stigens huvudriktning är moturs. Det går inte att cykla medurs vid parkeringsrundan för att man riskerar krossa mot andra cykister. Man kan gärna cykla i båda riktningar på skogsstråket, trots att skyltar är synliga i bara en riktning.

Jag bedömer stigens tekniska svårighet som 3/5 överallt. Nyligen uppförde man hoppar och vallar på parkeringsrundan, och skogsstråket börjar med en ganska brant nedfärd följd snart med lika brant uppfärd.

Stigen visar några få tabletoppar och hoppar, en brant nedfärd, en brant uppfärd. Nästan inga stenar, andel rötter: 1/10, ojämnt singelspår: 8/10, grusväg: 1/10, inga spänger. Några hästvägar korsas med eller går förbi stigen, och den korsar några gångbanor.

Personliga intryck

Den här stigen än otvivelaktigt bäst utrustad och mycket välskött som finns i Stockholms stadsgränser. Därför är det mycket populär. Det finns tydliga tecken av pågående förbättringar. Just igår såg jag någonting som verkar bli ett nytt stråk vid stigens start.

Fiskartorpets grindar

Intressant nog står där ofta en Specialized bilsläp på parkeringen.

Vad som gäller stigskyltar är de inte så synliga. Det tar tid att lära sig rätt rutt på hela stigen.

De senaste skyltarna är träbrickor med »MTB« inuti. De är nu mörka och är knappast synliga i nattid.

Fiskartorpets träskylt

Det finns också resterna av äldre skyltar som är gula trekanter med en cyklist inuti.

Fiskartorpets gammalskylt

Flera av de gamla trekantsskyltarna fästas till nuvarande nedfallna träd.

Efter att man lämnar parkeringsområde till skogsstråket går stigen upp och ner på några få meter utan några betydliga kullar tills man återvänder sig till det slutliga stråket där den klättrar upp på en grusväg tillbaka till startgrindar.

Slutsats

Jag rekommenderar gärna Fiskartorpet för dess unika egenskaper. Som sagt, verkar det att man bygger någon ny stig nära den nuvarande stigens ingång. Vi får se.

Länkar

  1. https://www.openstreetmap.org/relation/7811858#map=18/59.35894/18.07766
  2. MTB kring Stockholm

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 14.10.2018. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2023 Grigory Rechistov