Fornstigen. Intryck på stigen

Fornstigen

Överblick

Ingång: N59°19‘35.004”, E17°52‘41.7”

Stigens längd är ca 18 km.

Jag bedömer stigens tekniska svårighet som 3/5 överallt.

Andel stenar: 3/10, andel rötter: 3/10, andel grusvägar: 2/10, nästan inga spänger.

Personliga intryck

Stigens startar vid Drottningholmsslottet som ligger på Lovön. Man kan cykla antingen medurs och då börjar man vid Karusellplan parkering, eller ta det moturs just efter busshållplats Orangeriet. Ifall du tar medursriktning behöver du strunta i en cykelförbudstrafikskylt en gång. Skylten står snart efter att man har lämnat Kantongatan och vänt sig söderut. Det gör dock inget att ignorera den för att vägen snart leder till singletrack.

Stigen är väl markerad med blåa romber i både riktningar. Gående, Lovönborna med hundar, skidåkare och andra använder den så var alltid uppmärksam. Några hästvägar korsar eller ligger till stigen. Den korsar också Ekerövägen och några få mindre vägar där man bör se upp till bilar.

Trots skyltar är det lätt att missa dess vissa slingor. Det tar några rundor innan man lär sig stigens alla knep.

Annan Fornstigens karta

Som man kan se på kartan ovanför finns det några omvägar till historiska platser. Några skyltar som berättar om historiska och fornhistoriska platser finns även på huvudstigen.

Man kan även se att cyklingkarta skiljer sig lite från den officiella Fornstigen.

Det är möjligt att följa stigen på nattid fast jag minns inte några reflexskyltar.

En sorglig sak uppstår att man nu bygger Stockholm förbifart motorväg genom Lovön. Det påverkar Fornstigen i några platser där man omredigerade den genom byggarbetsområden. Förbifarten ska förhoppningsvis ligga under marken så i framtiden blir dessa sträckor inte lika fula som de kunde ha blivit.

Om man har ont om tid eller om man inte längre orkar följa på stigen kan man alltid ta genväg tillbaka till Drottningholm förbi Lovö kyrka som står mitt på ön.

Blir man helt utmattad efter stigens 18 km finns det möjligheten att vila och återhämta sig vid Drottningholms Pressbyrån eller kaféet öppet på somrar. Observera att det råder cykelförbud i Drottningholmsparken och på de flesta intilliggande vägarna.

Eftersom den stigen är tämligen lång träffar man alla typer grejer vilka är möjligt att träffa vid stigcykling: branta klippor, buskar med vassa taggar, flytande sträckor, blöta leriga pölar, hala rötter, stängsel med betesdjur med flera.

Slutsats

Jag rekommenderar gärna Fornstigen. Om man blir trött att cykla på den i enda riktning, tar man den motsatta riktningen och då blir stigen som helt ny. Blir stigens längd för kort och för enkel tar man extra några åtta kilometer omväg på så kallad Långa Fornstigen [2].

Länkar

  1. https://www.openstreetmap.org/relation/3403612#map=17/59.32639/17.87825
  2. https://www.trailforks.com/trails/langa-fornstigen/

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 16.10.2018. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2018 Grigory Rechistov