Stora Lunsen. Intryck på stigen

Stora Lunsen

Överblick

Ingångs koordinater: N59°47‘18.96”, E17°43‘08.76”

Stigens längd är ca 16 km.

Jag bedömer stigens tekniska svårighet som 2/5 överallt. Där finns nästan inga stenar; andel rötter: 5/10, andel spänger: 4/10.

Eftersom stigen är lång är den ganska ansträngande in synnerhet i sin sydliga del där andel rötter ökar.

På blöta dagar fylls området med vatten dit man kan falla i om man inte är noggrann på spänger.

Personliga intryck

Lunsen är spångsriket. Spänger och träbroar överallt. De är av bra kvalité och tillräckligt breda. I vintras blev de alldeles täckta med snö.

Den här stigen är platt, knappt några kullar finns. Det finns inte någon preferentiell riktning att cykla stigen på. Ingången till stigen hittar man österut från Flottsund.

Genom Lunsens naturreservat går Upplandsleden vilka skyltar man delvis kan använda för att orientera sig, det finns ändå inte några tydliga skyltar kopplade till stigen.

Området är obebott där få gående och inga hästar träffas.

Slutsats

Jag rekommenderar Stora Lunsen för dess unika spångbanupplevelse.

Länkar

  1. https://www.openstreetmap.org/relation/8802235#map=14/59.7886/17.7191
  2. Boken MTB i Sverige.

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 12.10.2018. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2018 Grigory Rechistov