NICK-spåret i Igelbäcken. Intryck på stigen

NICK-spår

Överblick

Ingångens koordinater: N59°23‘07.80”, E17°58‘19.92”

Ingång vid vittraskolan

Jag bedömer stigens tekniska svårighet som 3/5 överallt med fåtal (två eller tre tillfällen) som 4/5.

Andel stenar: 3/10, andel rötter: 4/10, andel grusväg: 1/10 eller mindre. På blöta dagar finns det knappast flera plaster som blir leriga; där lade man spänger i alla fall.

Stigens längd är ca 8 km. Om man tar genvägen [3] blir det kortare, och man kan säga att det blir roligare också.

Personliga intryck

Därför att NICK-spåret är nu den närmaste stigen till där jag bor, besöker jag den regelbundet.

Förr var stigen markerad med skyltar som blåkantade kvadrater med cykel inuti.

I våras eller tidigare ommarkerades och omdirigerats den lite. Nu finns det skyltarna med gul romb och »MTB« inuti. I få platser finns både gamla och nya skyltar. De är lätt att följa med i alla fall under hela körning. I nattid kan man se reflexer längs stigen, då blir det kanske ännu enklare att följa den.

Förutom branta uppförsbackar och få switchbacks finns det inte några byggda speciella stigkännetecken som jag vill uppmärksamma.

På flera tillfällen korsar stigen gångvägar eller kör nära häststigar. Vissa sträckor sammanfaller med en löpbana som heter Xtreme. Förresten får man ibland cykla på Xtreme själv också för att den är mycket flytande och mindre fysiskt utmanande, är tydligt markerad.

Därför att stigen är en rundresa är uppförs- och nedförskörning balanserade. Under loppet stiger den knappast än några meter upp, och vägen nedåt backarna blir aldrig längre än halvminut.

Slutsats

Jag rekommenderar man gärna kör på NICK-spåret året och dygnet runt.

Länkar

  1. GPX arkiv
  2. https://www.trailforks.com/trails/nicksparet/
  3. https://www.openstreetmap.org/relation/8301749#map=14/59.3886/17.9917
  4. https://www.openstreetmap.org/relation/8779697#map=16/59.3938/17.9735

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 09.10.2018. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov