Sörmlandsleden i Tyresta. Intryck på stigen

Tyresta

Överblick

Ingång: 59,161137 18,160580 (österut Handen pendeltågsstation)

Stigens längd är ca 20 km. Det består av tre delar [1][2][3].

Jag bedömer stigens tekniska svårighet som 3/5 överallt.

Andel rötter: 4/10, andel spänger: 2/10, andel hälar: 1/10, andel grusvägar: 3/10

Stigens framträdande egenskap är flera trätrappor som ger riktig utmaning att cykla på utför eller uppför. Orkar man inte cykla på “skinny”, går det alltid att ta en enklare väg bredvid spänger.

Personliga intryck

Framförallt måste jag påstå att jag inte erkänner att jag har cyklat i Tyresta nationalpark/naturreservat, för att cykling är tyvärr förbjuden där i skrivande stund. Men jag kunde visst ha vandrat där till fots. Så kunde jag uppskatta vad det skulle kännas för att cykla där…

Jag hoppas att en dag lyfter man cyklingförbjudet, men tills det var säker på att ge företräde till fotgängare. Som alltid när man är på stigen.

Stigen sammanfaller med några Sörmlandsledens etapper, därför följer man den vanliga orange cirkelmarkeringen. Det gäller i både riktningarna.

De vanligaste underlaget på stigen är rötter. När man har klättrat upp på en stenhäll följer föret ofta med utförsåkning på en trätrappa. Rimlig balanskänsla krävs.

Det var en omväg vid Skutans gård på grund av någon djursjukdom som rådde i området, så vände stigen sig nära gårdens staket och återförenades med Sörmlandsleden i drygt 300 meter till öster.

När man når Tyresta by har man några alternativa fortsättningar genom skogen norrut. Jag tog en grusvägssträcka mot Bylsjön. Där börjar riktig stig igen som leder vidare norrut. Om man cyklar hela vägen till Nyfors får man en ovanlig syn på forsen. Nu är det bara att ta reda på hur man cyklar hemåt därifrån.

Slutsats

Om du vill cykla på icke-officiella stigar är Tyresta reservaten ett bra val p.g.a dess unika naturegenskaper.

Länkar

  1. https://www.trailforks.com/trails/sormlandsleden-skutans-gard-tyresta-by/
  2. https://www.trailforks.com/trails/hallmarksslingan-gul-spar/
  3. https://www.trailforks.com/trails/sormlandsleden-etapp-3-rundmarsvagen-arsjon/

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 12.01.2019. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov