Vildmarksspåret i Grimsta. Intryck på stigen

Vildmarksspåret

Överblick

Ingång: N59°21‘10.1880”, E17°52‘05.5920”

Längden är ca 8 km.

Jag bedömer stigens tekniska svårighet som 2/5 överallt med enstaka platser som belönas med 3/5.

Andel stenar: 2/10, andel rötter: 3/10, andel grusväg och grusstigar: 3/10. Jag vet inte vad som händer med stigen på blöta dagar, men säkert blir rötterna jävligt hala.

Personliga intryck

Officiellt börjar den här cykliska stigen vid en kyrkogård i sin östliga del, vid Råskta träsk. Ändå kan man stiga på den nästan var som helst eftersom stigen följer Grimstaskogens kant och ligger intill flera grusväggar och bostäder.

Stigen är tydligt markerad moturs med romber med pilar inuti. Pilar tyder antingen ner vilket betyder »fortsätt rakt fram« eller höger eller vänster vilka betyder »vänd här«. Medurs finns det inga skyltar och man går snabbt vilse.

Det ska bli möjligt att följa stigen på nattid därför att det finns markerande reflexer.

Jag minns inga spänger på stigen, och inga diken som behövs att korsa. Få roliga klippor därifrån man rusar ner eller hoppar ner finns.

Som sagt passerar stigen mycket nära skogens kant vilket betyder att chanser att träffa gående är höga. Inga hästvägar dock.

Vid sin sydliga spets går stigen förbi en strand med kaféer.

Höjden på stigen varierar lite. Uppförs- samt nedförsåkning överskrider inte 5 meter.

Slutsats

Jag rekommenderar Vildmarksspåret till dem som tycker om tekniskt utmanande cykling.

Länkar

  1. https://www.trailforks.com/trails/vildmarkssparet/
  2. https://www.openstreetmap.org/relation/8785312#map=15/59.3566/17.8571

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 12.10.2018. Tags: stigsintryck,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov