Svenska läroböcker

Below are listed several books to teach oneself Swedish language.

Här finns några böcker som man kan förbättra sig sin svenska med.

Ссылки на несколько учебников шведского языка.


Annika Helander, Mai Parada. Svenska för sjukvårdspersonal. 2005

URL: http://libgen.is/book/index.php?md5=CF208BCE62B556C48E588AD577CA7113


Gunnar Hellström. Så säger man! 1989

URL: http://libgen.is/book/index.php?md5=49475a0ea1c8d3cddaf3411186085fca

Per Montan, Håkan Rosenqvist. Prepositionsboken. 1983

URL1: http://libgen.is/book/index.php?md5=a55ee6c0ce86baf01b053d0cb0d01ed8

URL2: http://libgen.is/book/index.php?md5=d2b4cb3ca8e650a75bc605a1cb1dcac3


Monika Åström. Språkporten. 2012.

URL: http://libgen.is/book/index.php?md5=6b7c89129e9dc223719634533994f544


Cecilia Fasth, Anita Kannermark. Form i fokus, 1996-1998

  1. Del A http://libgen.is/book/index.php?md5=3651ce2f7540fcf95b478a721199ae79
  2. Del B http://libgen.is/book/index.php?md5=a5160951fdb831fc2f1db21cd4320e7f
  3. Del C http://libgen.is/book/index.php?md5=3125b0468d0584fdd9bf4e83ec622230

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 27.08.2017. Tags: böcker, books,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov