Vindskyddsimport del 2: resultat

Här är några detaljer och problem som upptäcktes efter min uppladdning på nya vindskyddspunkter till OSM-kartan.

  1. Det visade sig vara möjligt att jämföra vindskyddens positioner mot Lantmäteriets terrängkartan där ett stort antal vindskydd är markerade med röda trekanter. JOSM har nämligen den kartan som underlagslager.
  2. Jag har bytt “comment”-etiketter till “description”-etiketter som föreslås i kommentarer till mina ändringsuppsättningar.
  3. Koordinatsnoggrannheten var inte alltid hög. Detta ledde till nästa två problem.
  4. Ett antal dubbletter till befintliga noder uppladdades trots den distansfiltrering som jag använde.
  5. Ett antal noder hamnade i konstiga platser. Till exempel, några vindskydd “sjönk” i närliggande sjöar, dvs hamnade inne i vatten-polygoner. Delvis orsakades det av dåliga sjögränser vilka jag behövde förbättra. Ibland var felet istället i skyddets koordinater.
  6. För att de ursprungliga beskrivningarna ibland var överdriver långa kapade jag dem till maximum längd 255 tecken. Det ledde till att flera textsvarsar kapades. Men jag tror inte att jättelånga texter hör till OSM-etiketter.
  7. Länkar till vindskyddens bilder var också borttagna. Det vore kul att behålla dem istället, och skulle vara möjligt att åstadkomma. Men nu har jag inte tid för detta.

Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 16.01.2020. Tags: vindskydd, osm, import,


Copyright © 2020 Grigory Rechistov