Svenska förkortningar

De förkortningarna i listor nedan träffar jag ofta i olika textar på svenska. Trots det förklaras sällan deras betydelse, så får man ofta gissa själv. Det hjälper inte heller att man brukar skriva de utan några punkttecken, fast ibland används punkter.

För att främja läsarens textförståelse uppmanas man undvika förkortningsanvändning alls. Undantaget ska man ta endast om man har ont om utrymme; men i löpande texter bör man skriva hela orden. Det gäller förresten oavsett vilket språk som används.

Allmänna fraser

 • obs - observera
 • t.ex. - till exempel
 • bl a - bland annat
 • osv - och så vidare
 • dvs - det vill säga
 • p.g.a. - på grund av
 • s.k. - så kallad
 • e.Kr. - efter Kristus
 • v. - vecka
 • åk - årskurs
 • f.d. — före detta
 • mm - med mera
 • m fl - med flera
 • f.n. - för närvarande (?)
 • o dyl - och dylikt
 • rok - rum och kök
 • ngn, ngt - någon, något

 • fr.o.m. - från och med

 • tom - till och med, ännu (för att underteckna något)
 • iaf - i alla fall
 • isf - i så fall
 • iofs - i och för sig, faktiskt, visserligen, förvisso
 • iom - i och med, eftersom

Måttenheter

 • msk - matsked
 • tsk - tesked
 • hg - hektogram, 100 gram

Informella

Nedanstående förkortningar används då och då i internetspråket. De är kanske mest förvirrande till en icke-infödd läsare.

 • å - och, ibland “att”
 • o - och
 • lr - eller (“el” plus “er” låter som “eller”)
 • oxå - också

Källor

Se även Wikipedias artikel för en mer uttömmande lista över förkortningar.


Written by Grigory Rechistov in Uncategorized on 18.02.2019. Tags: grammatik,


Copyright © 2018 Grigory Rechistov